Na co warto zwrócić uwagę przy projektowaniu naklejek do druku?

Ogólne wskazówki dotyczące przygotowania projektu naklejek do druku nie różnią się od tych dla innych projektów graficznych, takich jak ulotki czy wizytówki.

Wymiar i spady drukarskie

Co to takiego spady? To dodatkowy obszar wokół drukowanego elementu (w tym przypadku naklejki), który zostanie ścięty po jego wydrukowaniu. Ponieważ podczas cięcia niemożliwe jest zachowanie idealnej precyzji, taki nadmiarowy margines służy temu, aby treść wydruku znalazła się docelowo w wyciętym obszarze oraz aby wypełniała go ona w całości (tj. aby uniknąć niezamierzonych białych/niezadrukowanych fragmentów wzdłuż brzegu).

Wiele programów graficznych posiada opcję automatycznego dodawania spadów (ang. bleeds). Jeśli nie jest ona dostępna, pamiętaj o samodzielnym dostosowaniu Twojego pliku. Uwzględnienie dwumilimetrowych spadów wokół projektu oznacza zatem jego zwiększenie o 4 milimetry w każdym wymiarze (po 2 mm na górze i na dole oraz po 2 mm po bokach).

Obszar wydruku

Ze względu na możliwe minimalne przesunięcia obszaru cięcia po wydruku, miej na uwadze, że elementy projektu znajdujące się tuż przy krawędzi mogą zostać obcięte. Dlatego należy zachować dwumilimetrowy margines bezpieczeństwa (oprócz zastosowanych spadów) i przesunąć istotną treść wydruku bliżej jego środka.

Format wydruku

Plik z gotowym projektem do wydruku zapisz w formacie PDF, TIFF albo JPG. Zastosowanie tych popularnych formatów pozwoli na zachowanie zgodności efektu końcowego z projektem.

Jakość grafiki i kolory

Koniecznie zadbaj o to, aby wszystkie elementy graficzne zawarte w Twoim projekcie były zapisane w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Jest to kluczowe dla uzyskania czytelnego obrazu na drukowanej naklejce. Grafika i tekst powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK. Jeśli dostarczysz dokument przygotowany w RGB, też go przyjmiemy i dostosujemy, ale odcienie na naklejce mogą się wtedy różnić od zamierzonych. Wynika to z faktu, iż jaskrawe kolory RGB są niemożliwe do uzyskania w druku. Dla pewności najlepiej od początku pracuj w trybie CMYK.