Wymogi techniczne kodu EAN 128 (UCC/EAN-128)

Bez tytułu

Wymogi kodów kreskowych EAN dotyczą szerokości kresek, wymiaru symboli, wielkości marginesów, kontrastu kolorów oraz lokalizacji kodu. W poniższym tekście zostały przedstawione najważniejsze informacje techniczne dotyczące kodu EAN 128.STRUKTURA KODU

Kod EAN 128 charakteryzuje się dużym zagęszczeniem informacji. Umożliwia on zakodowanie aż 128 znaków, oraz jest kodem globalnym. Tworzony według określonej normy europejskiej (w Polsce znanej jako PN-EN 799) umożliwia międzynarodowe funkcjonowanie w obrocie. W celu usystematyzowania kodowanych informacji wprowadzony jest podział na trzy zestawy. W związku z czy w kodzie możemy znaleźć trzy znaki START (Start A, Start B, Start C), osiem znaków specjalnych (Code A, Code B, Code C, Shift, FNC1, FNC2, FNC3, FNC4), oraz jeden znak STOP. Znaki należy układać w taki sposób, aby ostatecznie kod był jak najkrótszy. Tym zadaniem zajmują się odpowiednio do tego przygotowane programy drukowania kodu 128.

 

Rola znaków specjalnych:

 • FCN1 – włączenie kodu do systemu globalnego EAN•UCC.
 • FCN2 – łącznie kilku symboli, czyli informacja o odczytywaniu wspólnym poszczególnych znaków, wiąże się to z czasowym przechowywaniem informacji w pamięci.
 • FCN3 – inicjowanie działania dekodera.
 • FCN4 – działanie w systemach zamkniętych.

Podstawowa budowa kodu (od lewej strony):

 • “Cicha strefa” – początkowy jasny margines
 • Podwójny znak START (A, B lub C) – wszystkie znaki (poza znakiem STOP) mają szerokość 11 modułów, zaczynają się kreska jasną, a kończą ciemną.
 • Znak FCN1
 • Dane – zestawy znaków A, B lub C

 • Symbol kontrolny – liczony według specjalnego algorytmu – modulo 103 – niewidoczny dla dekodera i odbiorcy
 • Znak STOP – zawiera 13 modułów, czyli 4 kreski ciemne i 3 jasne
 • “Cicha strefa” – końcowy jasny margines

WYMIARY KODU

Wymiary kodu są ograniczone ze względu na sprzęt odczytujący. Dobór ich zależny jest od umiejscowienia kodu oraz wybranej techniki druku (im bardziej precyzyjna technika tym kod może być mniejszy). Rozmiar kodu kreskowego wyznaczany jest według współczynnika powiększenia symbolu. Dla kodów EAN 128 współczynnik powiększenia powinien wynosić od 0,25 do 1,2; zalecany zakres to jednak od 0,5 do 0,84. Długość kodów EAN 128 jest zmienna, w przypadkach kodów złożonych może mieć nawet kilka rzędów. Wysokość natomiast powinna wynosić minimum 27 mm (przy współczynniku powiększenia 0,84). W celu ułatwienia odczytu kody powinny być wyższe. Kolejnym regulowanym wymiarem kodu  EAN 128 jest szerokość lewej i prawej “cichej strefy”, czyli marginesów. Powinny one wynosić 10X, gdzie X jest równy szerokości najwęższej kreski w kodzie lub całościowo 2,54 mm (w przepadku gdy 10X ma mniejszą wartość).

Jeżeli na etykiecie znajduję się więcej kodów powinny posiadać one ten sam współczynnik powiększenia. Po wydruku, należy dokładnie sprawdzić jakość kodów. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych kodów, gdyż zły dobór techniki druku może skutkować problemami z odczytem danych.  

 

WYMIARY KODU EAN 128
Na jednostce logistycznej Dystrybucja ogólna inne

Maksymalna szerokość kodu

165 mm

165 mm

165 mm

Maksymalna wysokość kresek kodu

32 mm

32 mm

12,7 mm

Szerokość cichej strefy

10 X

10 X

10 X

Wymiar X 0,495 mm ÷ 0,94 mm 0,495 mm ÷ 1,016 mm

0,250 mm ÷ 0,495 mm


BARWY

Aby kod został odczytany przez skaner istotny jest duży kontrast między poszczególnymi elementami. Nie oznacza to, że kod musi być czarno biały, jednak czym większy kontrast tym lepsze efekty. Ważny jest kolor tła i drukowanych kresek, nie można także zapominać o wartościach takich jak stopień połyskiwania materiału. Błyszczące lub odbijające światło powierzchnie zmniejszają kontrast koloru, przez co są trudniejsze do odczytania przez skaner kodów. w związku z czym stosowanie lakierów, filii i laminatów nie jest polecane.


INTERPRETACJA KODU KRESKOWEGO

Kody kreskowe EAN 128 zazwyczaj są zorientowane pionowo, a ich interpretacja znajduje się tuż poniżej wersji graficznej. Dla ułatwienia ręcznego wprowadzania kodu oraz dobrej widoczności zaleca się, aby interpretacja miała wysokość około 3 mm.PODSUMOWANIE

Kody EAN 128 maja charakter globalny i mogą zawierać aż 128 zakodowanych znaków. Ich maksymalna szerokość wynosi 165 mm. Dobór kolorystyki jest ważny ze względu na prawidłowy odczyt kodu przez skanery. Najbezpieczniejszym wyjściem jest zastosowanie klasycznej czerni i bieli.